Produsele noastreOur products

Suntem aici pentru siguranţa proiectului tău!We are here for the safety of your project!

Sistemele de țiglă metalică ale companiei Depaco® se remarcă printr-o durată medie de viaţă de peste 50 de ani susţinută de calitatea oţelurilor folosite, prin montaj facil și greutate redusă – ceea ce duce la solicitarea scăzută a structurii de rezistenţă a acoperişului şi construcţiei în general.

Produsele şi serviciile companiei Depaco® sunt configurate în sensul de a răspunde unei palete largi de solicitări, de la proiecte de reabilitări, până la cele ale construcţiilor noi.

Depaco® oferă o gamă completă de soluţii pentru acoperiş, de aceea îşi dedică activitatea pentru a crea produse originale, de calitate superioară.

De la an la an, portofoliul Depaco® a evoluat, s-a diversificat şi îmbogăţit cu noi şi noi produse, soluţii optime profesionale pentru solicitările primite din piaţa de profil.

Paleta noastră de produse cuprinde: patru profile de țiglă metalică, tabla cutată, tabla și accesorii pentru acoperișuri plane, borduri din tablă plană, sistem de drenaj, elemente de etanșare și fixare, membrane anticondens și ferestre de mansardă.

Depaco® roof systems are distinguished by an average lifespan of over 50 years, backed by the quality of the steel used to produce them, the facile assemblage and the reduced weight – which leads to a lower solicitation on the strength structure of the roof and of the construction in general.

The products and services of Depaco® company are configured to respond to a wide range of needs, from rehabilitation project, to new constructions.

Depaco® offers a full range of products for roofs, this is why it dedicates it’s activity to creating original and high quality products.

As the time passed, Wetterbest® portfolio has evolved, diversified and enriched with new products – optimal professional solutions for the needs of the market. Our product range includes: four profiles of metallic tile sheets, corrugated sheet tiles, flat tile flashings, complete drainage system, sealing and fastening elements, anti condensation membranes for the roof and roof windows.

PortofoliuPortfolio