Soluţiile companiei Wetterbest®  pentru acoperişurile plane, sunt sistemele de învelitori fălţuite. Astfel, pentru acoperirea suprafeţelor dintre cele mai variate, Wetterbest® propune:

  • Panourile fălţuite tradiţional, configurate pe şantier din minirulouri din tablă plană pentru fălţuit Wetterbest Faltz;
  • Panourile cu falț mecanic Wetterbest®Click
Acoperișuri plane
Wetterbest Click Vezi produs
Acoperișuri plane
Wetterbest Faltz Vezi produs
Contactează-ne