История и визия - Wetterbest

За компанията

Wetterbest® е един от водещите производители на покривни системи в местната промишленост.

След 18 години непрекъснато развитие, следвайки силни предприемачески принципи, време през което е направен преходът от вносител към успешен местен производител, през 2017 г. компанията прави скок в развитието си чрез партньорството си с индустриалната група Teraplast, която поема контрола върху мажоритарния дял.

В условията на пазар доминиран от обещанието „най-ниската цена“ и неустойчиви гаранции Wetterbest се налага със сериозност, строгост, промишлени постижения, безкомпромисно качество и спазване на обещанията.

Визията Wetterbest

В допълнение към продуктите, компанията предлага на своите клиенти първокласни услуги: бърза доставка (48 часа), безопасно опаковане на стоки и сертифициране на качеството чрез прилагане на стандарта ISO 9001:2015 и проследяемост (способността да се идентифицират продуктите) консултантски услуги и услуги за техническа поддръжка.

Успешната история на Wetterbest се подкрепя от убеждението, че само една много добре развита стратегия за развитие в средносрочен или дългосрочен план и сериозни инвестиции в съвременни автоматизирани машини, както и хора, могат да доставят продукти, които да отговарят на европейските стандарти, които ще бъдат оценени и от най -взискателните клиенти.

В условията на пазар доминиран от обещанието „най-ниската цена“ и неустойчиви гаранции Wetterbest се налага със сериозност, строгост, промишлени постижения, безкомпромисно качество и спазване на обещанията.

History

Contactează-ne