Колектори за фунии

Дренажна система

Осигурява събирането на вода от нивото на покрива в точките на заустване. на водосточни тръби и безстопанствени водосточни тръби.


Колектори за фунии

Алтернативни продукти