Нашата 10-годишна програма за устойчивост

Planet Passionate

Изменението на климата е най-важният проблем, пред който е изправен светът днес.


От 2021 г. Wetterbest изпълнява aпрограмата Planet Passionate, която има за цел да намали CO2 отпечатъка в атмосферата, да интегрира възобновяеми енергийни източници и да се ангажира в обществото чрез специални проекти.

Програма Planet Passionate

Planet Passionate

Гледаме напред и даваме приоритет на политиките и действията, насочени към намаляване на въглеродните емисии и пряко използване на възобновяема енергия. Чрез нашите измерими цели в четири фокусни области - въглеродни емисии, енергия, кръговрат и вода - ние сме обединени в световен мащаб, за да променим някои от най-големите предизвикателства, пред които е изправено съвременното общество.


Освен това вярваме, че усъвършенстваните материали, сградните системи и цифровите технологии могат да изиграят важна роля за справяне с проблема с климата.

Да променяме заедно

Planet Passionate Communities


В сърцето на Planet Passionate Communities е амбицията да се създаде положително наследство и по-добър свят. 


През есента на 2021 г. стартирахме Planet Passionate Communities - филантропското звено на амбициозната ни 10-годишна програма за устойчивост Planet Passionate. 


Чрез инициативата Planet Passionate Communities се стремим да подкрепяме хората и общностите по света, като същевременно насърчаваме устойчиви практики, използвайки материали с отговорен произход.


Отзиви от нашите сътрудници

Wetterbest ни помага значително в усилията ни да осигурим по-добри условия за работа на планинските спасители, за да можем да бъдем по-ефективни в помощта, която предлагаме на туристите, и за да може планинската спасителна дейност наистина да се извършва на високо ниво.
Prof. Sabin Cornoiu Председател на Националната асоциация на планинските спасители в Румъния
Щастливи сме да открием, че екипът на Wetterbest подкрепя нашата кауза. Участието ни в това партньорство ни помага да продължим да даваме на животните под наша грижа шанс за достоен живот. Компаниите, които уважават природата и животните, са тези, които заслужават нашето уважение.
Cristina Lapiș Президент на AMP
Най-щастливият момент не е на върха. Най-щастливите моменти са на върха. Радвам се, че има компании, които ценят планината, природата и подкрепят ефективността. Благодаря ви, Wetterbest!
Horia Colibășanu Алпинист, първият румънец, покорил връх Кангчендзьонга в Хималаите
Благодарни сме и за нас е чест, че заедно с Wetterbest успяхме да свържем учениците от гимназията в Бейкой с бъдещето. Кариерното ориентиране е солидна основа за всеки бъдещ професионалист и заедно с Wetterbest успяхме да вдъхновим едно поколение.
Alexandru Gorun Председател на фондация "Лидери".