Кука

Дренажна система

Закрепването на улук с дължина от 210 / 160 mm. Той монтира се в равнината на стрехата, над всяка греда

Кука

Спецификации за Кука

Решения

Характеристики

Обработка:
Shiny double pre-painted

Shiny double pre-painted

PE35/35

Дебелина и тегло

0,6 mm