Приложени кука и улук

Дренажна система

Приложената кука се монтира предимно в зоните на стрехите на покривите, където те заместват улуците и водосточните тръби, директно върху краищата на гредите или върху предпазната релса.


Приложени кука и улук

Спецификации за Приложени кука и улук

Решения

Характеристики

Обработка:
Shiny double pre-painted

Shiny double pre-painted

PE35/35

Дебелина и тегло

0,6 mm