Политика на бисквитките - Wetterbest

Политика на бисквитките

Сайтът www.wetterbest.com използва ограничен брой „бисквитки“, за да оптимизира практическата работа с браузъра въз основа на нуждите и очакванията на потребителите. „Бисквитката“ е малък файл, който се съхранява на компютър, мобилен терминал или друго оборудване на даден потребител, който има достъп до Интернет. Самите бисквитки не изискват лична информация, за да се използва и не идентифицират лично интернет потребителите.

При достъп до сайта wetterbest.com, той ще поиска от интернет браузъра да съхранява „бисквитките“ в паметта на компютъра. Информацията от „бисквитките“ е необходима, за да се увеличи скоростта на достъп до страниците за последващи посещения, но също така и за персонализиране на сърфирането в уеб сайта wetterbest.com.

Изпращане на съобщения или онлайн оферти

За изпращане на онлайн съобщения или запитвания се съгласявате да предоставите истинска, точна, актуална и пълна информация за Вас в зависимост от спецификациите в съответните формуляри и се съгласявате да предоставите тази информация правилно и напълно

Ако стигнем до заключението, че това задължение не се спазва, си запазваме правото да Ви блокираме достъпа до нашите услуги без предварително уведомяване за определен или неопределен период от време.

Поверителност на личните данни

Wetterbest се задължава да спазва стриктно поверителността на данните на клиентите или потребителите на своя уеб сайт и се задължава да не предава на трети лица личните данни на клиентите или потребителите на своя сайт.

Когато искате да изпратите съобщение или заявка онлайн на този сайт, ще Ви бъдат поискани: име, фирма, телефонен номер, номер на факс и имейл адрес. Предоставянето на такива данни е еквивалентно на вашето съгласие, като по този начин дава на Wetterbest правото да обработва тези лични данни за период от максимум 2 години, с възможност да ни бъде поискано да изтрием тези данни по всяко време.

Личните данни на потребителите на сайта могат да се обработват от Wetterbest само за целите на този сайт, за да изпратят на потребителя отговор на изпратеното съобщение или заявената оферта.

Ние информираме потребителите, които са физически лица, че съгласно Регламента на ЕС №679/2016 имат следните права и правото на достъп (информация за обработка на данни), правото на коригиране на лични данни, правото на заличаване на лични данни, правото да се ограничи обработването, правото на преносимост на лични данни, правото да се оттегли съгласието по всяко време, правото да се подаде жалба до надзорния орган.

Забрана за препродажба на услуги

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, размножавате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате нито една от услугите, нито да използвате услуги или достъп до услугите, предоставяни от Wetterbest чрез сайта.

Заключителни разпоредби

Wetterbest си запазва правото да прави всякакви промени в настоящите общи условия, както и всякакъв тип промени в сайта, без да е необходимо предварително уведомяване на потребителите, има право по всяко време или интервал от време, да прекъсне временно или трайно, частично или изцяло услугите, предоставени чрез този сайт, със или без предизвестие.

Wetterbest не носи отговорност пред вас или пред трети лица, физически или юридически, за каквото и да е изменение, спиране или прекъсване на информацията и / или услугите, достъпни чрез сайта. Новите условия влизат в сила от момента на публикуването им на този сайт а не със задна дата.

Wetterbest SA

  • Седалище: Байкой – Прахова, ул.Ънфрацирии № 142
  • Email: invoice@depaco.ro
  • Телефон: 0244.268.633
  • Факс: 0244.268.251
  • Търговски Регистър: J29/843/1999
  • ЕИК (БУЛСТАТ): RO12347950
Contactează-ne