Събираме дъждовна вода

Вода

Водата е жизненоважен, но ограничен ресурс. Като намаляваме потреблението на вода, помагаме за опазването на този ценен ресурс и осигуряваме достъпността му за други важни нужди.


Със системата за събиране на дъждовна вода ще можем да използваме повторно над 600 куб. м вода годишно. Тя ще бъде използвана в административните процеси, които позволяват нейното използване.

Нашите цели

Вода

Нашата цел е да събираме повече дъждовна вода до 2030 г. и да намалим потреблението на вода от обществената мрежа с до 8,5% до 2028 г.