Пътят към 0% емисии

Въглерод

Емисиите от транспорта са отговорни за повече от 24% от световните емисии на CO₂, като 72% от тях се дължат на пътните превозни средства. С постепенната подмяна на нашия автопарк с електрически автомобили целим да подкрепим прехода към транспортния сектор с нулеви емисии, да намалим замърсяването на въздуха и да намалим парниковия отпечатък на нашата компания.

Нашите цели

Въглерод

Поставили сме си годишни цели за преминаване към 100% електрически автомобили до 2030 г.


Освен това започнахме да инвестираме в електрически мотокари в производството.