Циркулация

Циркулация

Кръговата икономика е иновативен подход към проектирането, производството и потреблението на ресурси. Тя има за цел постепенно да намали зависимостта на икономическата дейност от ограничените ресурси на нашата планета, като насърчава повторната употреба и рециклирането на отпадъците. Подкрепена от прехода към възобновяеми енергийни източници, кръговата икономика има за цел да увеличи икономическия, природния и социалния капитал. Въз основа на три ключови принципа - рециклиране на отпадъците, запазване на продуктите и материалите в употреба възможно най-дълго време и възстановяване на природните системи - кръговата икономика цели устойчиво развитие, като намалява натиска върху околната среда.


Нашите цели

Нашите цели

Дългосрочната ни визия е да допринесем за ускоряване на кръговата икономика, като удължим максимално живота на материалите и запазим стойността им на възможно най-високо ниво. Поставили сме си за цел до 2030 г. да имаме НУЛА рециклируеми отпадъци в депата за отпадъци.