Körkörösség

Körkörösség

A körforgásos gazdaság az erőforrások tervezésének, előállításának és felhasználásának innovatív megközelítése. Célja, hogy a hulladék újrafelhasználásának és újrahasznosításának előmozdításával fokozatosan csökkentse a gazdasági tevékenységnek a bolygónk korlátozott erőforrásaitól való függőségét. 


A megújuló energiaforrásokra való átállással alátámasztva a körforgásos gazdaság célja a gazdasági, természeti és társadalmi tőke növelése. A körforgásos gazdaság három fő alapelvre - a hulladékok újrahasznosítására, a termékek és anyagok minél hosszabb ideig történő használatára és a természeti rendszerek regenerálására - épülve fenntartható fejlődésre törekszik, csökkentve a környezetre nehezedő nyomást.

Körkörösség

Circularitate

Hosszú távú elképzelésünk az, hogy hozzájáruljunk a körforgásos gazdaság felgyorsításához az anyagok élettartamának maximalizálásával és értékük lehető legmagasabb szinten tartásával. Célul tűztük ki, hogy 2030-ra NULLA újrahasznosítható hulladék kerüljön a hulladéklerakókba.