Circularitate

Circularitate

Economia circulară reprezintă o abordare inovativă în ceea ce privește proiectarea, producerea și consumul de resurse. Aceasta vizează reducerea graduală a dependenței activității economice față de resursele limitate ale planetei noastre, promovând reutilizarea și reciclarea deșeurilor.

Susținută de tranziția către sursele de energie regenerabilă, economia circulară își propune să crească capitalul economic, natural și social. Fundamentată pe trei principii esențiale – reciclarea deșeurilor, menținerea în circuitul de utilizare a produselor și materialelor cât mai mult timp posibil, și regenerarea sistemelor naturale –, economia circulară urmărește o dezvoltare durabilă, diminuând presiunea asupra mediului înconjurător.


Obiectivele noastre

Circularitate

Viziunea noastră pe termen lung este să contribuim la accelerarea economiei circulare, prin maximizarea duratei de utilizare a materialelor și menținerea valorii acestora la cel mai înalt nivel posibil. Ne-am stabilit ca obiectiv ca, până în anul 2030, să avem ZERO deșeuri reciclabile la groapa de gunoi.