Превръщане на нашата мисия в дългосрочна стратегия


Мисията на Wetterbest е да осигури безопасност, здравина и естетика на всяка сграда чрез най-висококачествените, най-здравите и най-издръжливите метални покривни системи. 


Освен това, спазвайки обещанието за добре свършена работа, Wetterbest отговорно пое и ролята на обучител на професията "Монтажник на метални керемиди" чрез училището Wetterbest, като по този начин стана първият производител в Румъния, който може да обучава монтажници на покривни и облицовъчни системи, признати на ниво Европейски съюз.

Предприемаческа философия

Визията на Wetterbest е отразена в стратегия, която дава приоритет на следните ключови аспекти:

 Насърчаване на безопасна работна среда както за хората, така и за околната среда.

 Поддържане на постоянно качество на нашите продукти.

 Предлагане на разнообразна и пълна гама от решения за жилищно и промишлено строителство.

 Подобряване на ефективността в логистиката на продуктите.

 Непрекъснато оптимизиране на дейността чрез цифровизация

 Контрол на разходите.

 Инвестиране в професионално развитие и непрекъсната специализация на служителите 

 Спазване на международните стандарти ISO 37301, ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.

 Честност, уважение и оперативна прозрачност към служителите, клиентите и доставчиците.

 Уважение към околната среда и общностите

Организационна култура


Управлението на безопасността, околната среда, устойчивостта, отговорното снабдяване, качеството, промяната, риска и съответствието са част от фирмената култура на Wetterbest. Всеки член на екипа може да играе активна роля в процеса на непрекъснато усъвършенстване - от фазата на концепцията на продукта, през разработването, тестването, снабдяването със суровини, производството, промоцията и продажбите.


Ето защо се стремим да предлагаме множество програми за обучение, предназначени както за нови служители, така и за тези, които са в компанията от дълго време и искат да се развиват професионално.

Проактивно справяне с основните предизвикателства на устойчивостта


Чрез програмата "Planet Passionate" ние се ангажираме с устойчиво развитие в пълна хармония с околната среда и природните ресурси. Нашата стратегия за устойчиво развитие за следващите 10 години се фокусира върху четири ключови области: вода, въглерод, енергия и кръговрат.


В ежедневната си работа се стремим да намалим потреблението на питейна вода, да увеличим използването на възобновяема енергия в производствените процеси, да намалим въглеродните емисии и да увеличим кръговрата на материалите в природата. 


Освен това постоянно участваме в социално отговорни действия за опазване на околната среда и природните екосистеми.