Transformăm misiunea noastră într-o strategie pe termen lung


Misiunea Wetterbest este de a conferi siguranță, rezistență și estetică oricărei clădiri, prin cele mai calitative, rezistente și durabile sisteme pentru acoperişuri metalice. 

Mai mult, respectând promisiunea lucrului bine făcut, Wetterbest și-a asumat cu responsabilitate și rolul de educator pentru profesia de montator de țiglă metalică, prin Școala Wetterbest, devenind astfel primul producător din România care poate forma tinichigii de sisteme de acoperişuri şi învelitori, recunoscuți la nivelul Uniunii Europene.

Filosofia antreprenorială

Viziunea Wetterbest se reflectă printr-o strategie care prioritizează următoarele aspecte esențiale:
 Promovarea unui mediu de muncă sigur, atât pentru oameni, cât și pentru mediul înconjurător.
 Menținerea  calității constante a produselor noastre.
 Oferirea unei game variate și complete de solutii pentru construcții rezidențiale și industriale
 Eficiență îmbunătățită în logistica produselor.
 Optimizarea continuă a operațiunilor prin digitalizare
 Controlul costurilor.
 Investiții în dezvoltarea profesională și specializarea continuă a  angajaților
 Respectarea standardele internaționale ISO 37301, ISO 9001, ISO 14001, și ISO 45001.
 Onestitate, respect si transparență operaționala față de angajați, clienți și furnizori
 Respect față de mediu și comunități

Cultura organizațională


Managementul siguranței, al mediului, al sustenabilității, al aprovizionării responsabile, al calității, al schimbării, al riscului și al conformității fac parte din cultura companiei Wetterbest. Fiecare membru al echipei poate avea un rol activ în procesul de îmbunătățire continuă, începând cu faza de concepție a produsului, până la dezvoltarea, testarea, achiziționarea materiilor prime, producția, promovarea și vânzarea lui.

De aceea ne străduim să oferim multiple programe de formare dedicate atât noilor angajați cât și celor care lucrează de mult timp în companie și doresc să se dezvolte profesional.

Abordăm proactiv principalele provocări în materie de sustenabilitate


Prin programul “Planet Passionate” ne-am luat angajamentul dezoltării sustenabile, in deplin acord cu mediu și resursele naturale. Strategia noastră de sustenabilitate pe următorii 10 ani se concentrază pe patru domenii cheie: apă, carbon, energie și circularitate.

Prin activitatea noastră de zi cu zi ne străduim să reducem consumul de apa potabilă, să creștem utilizarea energiei regenerabile în procesele de producție, să reducem emisiile de carbon și să creștem circularitatea materiilor în natură. 

Mai mult decât atât, ne implicăm constant in acțiuni de responsabilitate socială în scopul protecției mediului și a ecosistemelor naturale.