Utilizarea energiei regenerabile

Energie

Utilizarea energiei regenerabile în procesele de producție este fundamentală pentru a promova o economie sustenabilă și pentru a reduce impactul negativ asupra mediului. Angajamentul nostru ferm pentru un viitor sustenabil se concretizează atât prin consumul de electricitate 100% din energie regenerabilă: 29% provine din centralele fotovoltaice instalate pe unitatea de producție și 71% din energia verde asigurată de rețea.

În prezent, pe acoperișurile Wetterbest există un total de 240 kWp de panouri solare. Se generează aproximativ 300 GWh de energie electrică pe an.

Obiectivul nostru

Energie

Obiectivul nostru este ca 40% din consumul energiei elecrice să fie generat prin intermediul centralelor noastre solare, până în 2030.